WiseFarmer projekt indítás

Az EU Erasmus+ programja támogatásával megvalósuló projektünk célja egy olyan tanulási program létrehozása, amely során a gazdálkodók egyaránt fejleszthetik a digitális eszközök használatára vonatkozó kompetenciáikat, a mezőgazdasági termék előállítására vonatkozó termelési készségeiket és vállalkozói képességeiket.
 
A programban a digitális jártassággal fokozottabban rendelkező farmer csoport - jellemzően a fiatalabb generáció -, és a termelési tapasztalatokkal bíró, a helyi sajátosságokat jobban ismerő   - többnyire az idősebb korcsoportba tartozó  - gazdák közösen, úgy nevezett mentor párokat kialakítva, a valós élethelyzetekből merített problémamegoldás-orientált feladatok elvégzésével a tanulási folyamatban együttműködve, egymást támogatva vesznek majd részt, agrár szaktanácsadók segítő közreműködésével. A célcsoportot elsősorban a kisgazdálkodók és családi gazdaságok képezik.
 
A WiseFarmer ("Bölcs Gazda") elnevezés egyrészt utal a kis- és családi gazdálkodásban meghatározó jelentőségű személyes szempontok - helyi tapasztalat, gyakorlati tudás, hagyomány, szokás, kultúra, attitűd, szociális helyzet, családi körülmény, stb - kiemelt figyelembevételére; másrészt a Smart Farming-ot egy lépéssel "meghaladva" olyan digitális eszközök, alkalmazások felhasználására, amelynek célja nem kizárólag a - nagyüzemi szinten pozicionált - pénzügyi profit, hanem a kisgazdálkodói kontextusban értelmezendő tágabb, összetettebb, fenntarthatóbb, a fent említett szempontoknak megfelelő eredmények elérése.      
 
A két éven keresztül futó projekt a GAK Nonprofit Kft kezdeményezésére és vezetésével valósul meg, a konzorciumban 5 ország  és 7 partner szervezet, a görög Athéni Agráregyetem (AUA), a szerbiai Nemzeti Agrárszaktanácsadási Intézet (IPN), a romániai Bánáti Agráregyetem (BUAS), a horvát központú Dél-Kelet Európai Agrárszaktanácsadási Hálózat (SEASN), a szlovák WeAreNet NGO (WAN) és hazánkból - a GAK mellett - a Széchenyi István Egyetem (SZE) vesz részt.
 
A megvalósítás első részében felmérésre kerülnek a gazdálkodási problémákra és a digitális eszközök, információs források felhasználására vonatkozó legfőbb jellemzők. Az értékelést követően kerül kialakításra a tanulási folyamat meghatározó elemét képező problémamegoldás-orientált feladatsor, a kapcsolódó mobil applikációs és egyéb info-kommunikációs eszköz háttér összegyűjtésével és adaptálásával.   
 
A projekt keretében kifejlesztésre kerül a tanulási folyamat egészét átfogó online platform, amely a résztvevők által használt mobil eszközökön futó applikációkat, valamint a webes böngészőben elérhető funkciókat integrálva képes megjeleníteni  a szükséges tartalmak és interakciók összességét.
 
A projekt eredményeit egy digitális kiadvány, a WiseFarmer INVENTARIUM foglalja majd össze, amely a gazdálkodók és szaktanácsadók számára hasznos információkra összpontosítva a tanulási anyagok, segédletek, alkalmazások, multimédiás állomány hivatkozások mellett jó megoldásokat és módszertani útmutatókat is tartalmaz majd.
 
A projektindító találkozóra 2019. szeptember 26-án és 27-én kerül sor Gödöllőn. 
 
Örömmel vesszük a program iránt érdeklődő gazdálkodók és szaktanácsadók megkeresését megadott kapcsolattartási pontjainkon.
 
Terveink szerint a GAK weboldalán beszámolunk majd a projekt jelentősebb lépéseiről, részletesebb információ (hamarosan magyarul is) a projekt weblapján érhető el: http://www.wisefarmer.eu
 
Kategória: 
Aktuális hírek
Futó projektek