GOP-1.1.1-11-2012-0304 számú fejlesztési projekt

A projekt címe:  "Innovatív megoldások a trágyakezelés és felhasználás területén, különösen a talaj-növény rendszer vízfelhasználást csökkentő környezetkímélő készítmények kifejlesztése érdekében"

 

A pályázat azonosítója: GOP-1.1.1-11-2012-0304
Pályázat neve:               Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
Kitörési pont:                Tudomány - Innováció Program

Konzorcium vezetője:   EPHO Kft.
Konzorciumi tagok:       GAK Oktató, Kutató és Innovációs Közhasznú Kft.
                                                Centrum Jászapáti Kft.

A projekt időtartama:    2013.11.01.-2015.05.31.
A projekt összköltsége: 181 296 428 Ft
Támogatás aránya:           72%

GAK Oktató, Kutató és Innovációs Közhasznú Kft. összköltsége:  40 565 000 Ft
Támogatás aránya:        100%

A projekt célja: Innovatív megoldások megtalálása a trágyakezelés és felhasználás területén. Különös tekintettel a talaj-növény rendszer vízfelhasználást csökkentő környezetkímélő készítmények kifejlesztésére.

Közreműködő szervezet:  Nemzetgazdasági minisztérium

Gazdasági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Irányító Hatóság:  Nemzetgazdasági minisztérium

Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (GOP)
 

 

 

 

 

Eredmények:
GAK Nonprofit Közhasznú Kft – vizsgálatok

1. feladat:

A kísérleti terület elhelyezkedése: Józsefmajor

Kísérleti növény: kukorica

Kísérleti anyagok (mikorhiza) kijuttatása vetőgéppel, a vízmegkötő anyag: folyékony, permetező géppel.

Kezelések: mikorhiza, vízmegkötő, mikorhiza+ vízmegkötő, kontrol (4 alparcella)

Mérések: talajellenállás mérés, talajnedvesség tartalom meghatározás, Növények: fenológiai mérések: növénymagasság, szár-levél arány, gyökérhosszúság meghatározás), a növény betakarítása után: beltartalmi összetétel + emészthetőségi vizsgálatok.

A kísérlet elrendezése: 4 részre osztott terület, út mellett fekvő terület.

1. terület (Σ 1 ha)

2. terület (Σ 1 ha)

3. terület (Σ 1 ha)

4. terület (Σ 1 ha)

Kontrol

Mikorhiza

Mikorhiza+ vízmegkötő

vízmegkötő

-

15 kg

15 kg + 10 l

10 l

N műtrágya: 200 kg /ha 27 % N hatóanyag tartalommal

 

 

 

 

Kontroll:

Vízmegkötő:

Mikorhiza:

Vízmegkötő + mikorhiza

 

2. feladat

Folytattuk a projekt megvalósítását! A 2014-ben árukukoricánál 4 kezeléses 3 ismétléses kísérletet állítottunk be, hogy megállapítsuk, az évjárathatás függvényében, milyen hatása van a vetés előtt talajba dolgozott mikorrhiza, vízmegkötő készítményeknek, illetve a kettő keverékének a talajállapotra, talajnedvességre, valamint a kukorica fejlődésére, mennyiségi és minőségi paramétereire. A kezeléseknek nem volt hatása a szemtermés víztartalmára, így kedvezőtlen hatások sem jelentkeztek a kezelések kapcsán (megfelelő beltartalom, ill. nedvesség-tartalom), ami miatt esetleg többlet költség jelentkezne pl. nagyobb víztartalom esetén többlet szárítás lenne szükséges! A trágyaszepratum és az új anyagok kombinációjának hatásmechanizmusát a következő időszakban vizsgáljuk.

 

3. feladat

A 3. munkaszakasz során kiszélesítettük a növénytermesztési vizsgálatokat az előző feladatok eredményei és a beszerzett precíziós trágyaszóró és trágyakezelő berendezések, melyek lehetővé tették a kutatások zavartalan lebonyolítását. 

A záró munkaszakaszban, a 2014/15-ös gazdasági évben, őszi búzánál, napraforgónál és kukoricánál 4 kezeléses a növényi mérésekben 3 ismétléses kísérletet állítottunk be, hogy megállapítsuk, az évjárathatás függvényében, milyen hatása van a vetés előtt talajba dolgozott mikorrhiza és vízmegkötő készítményeknek, illetve a kettő keverékének a talajállapotra, talajnedvességre, valamint a növények fejlődésére, mennyiségi és minőségi paramétereire.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a kezelések, mind a mikorrhiza, mind a kombináció, de leginkább a vízmegkötő, kedvező hatást gyakoroltak a növények (őszi búza, kukorica, napraforgó) növekedésére, így a hajtáshosszra és a gyökérhosszra, így alapozva meg a későbbi, vélhetően, kedvezőbb terméseredményeket.

A projekt ebben a szakaszában a vállalkozás olyan készítmény kifejlesztésében vett részt, amely segítheti a növénytermesztés sikerét a növények kiegyenlítettebb növekedésén és a kedvezőbb vízgazdálkodásán keresztül. A kifejlesztett termék a konzorciumi partnereknél javíthatja a vállalkozások versenyképességét, lehetőséget ad a régi piacok megtartására és új piacok megszerzésére, a termelés és a bevételek növelésére.

Kategória: 
Futó projektek