WiseFarmer Információs Esemény - Online - 2020. november 3.

Tisztelettel meghívjuk gazdálkodó és szaktanácsadó kollégáinkat a "Gazdálkodók generációinak összekapcsolása a digitális korban" elnevezésű virtuális eseményünkre

A rendezvényen a WiseFarmer projekt áttekintése, a gazdálkodói felmérés eredményei, a helyi gyakorlatok és a digitális eszközök használatának bemutatása, a digitális facilitálás, mint a szaktanácsadás új területe és a tanulási és együttműködési program tervezett menete kerül előadásra.

Program:

 • 9:45- Belépés az rendszerbe

 • 10:00-10:15 Kommunikációs házirend, Mentiméter gyakorlat - Vér András, SZE

 • 10:15-10.30: A WiseFarmer projekt áttekintése - Papócsi László Gábor, GAK

 • 10:30-11:00 A gazdálkodói felmérés eredményei,
  a helyi gyakorlatok és a digitális eszközök használatának áttekintése - Csótó Mihály, WAN / GAK

 • 11:00.11:30 Digitális facilitálás, mint a szaktanácsadás új területe - Vér András, SZE

 • 11.30-12:00 A tanulási és együttműködési program tervezett menete - Papócsi László Gábor, GAK

Az időblokkok a szövegesen beküldött üzenetekre történő válaszadást is tartalmazzák.

Időpont: 2020. november 3. 10-12h

HELYSZÍNE: ONLINE - https://blue.gak.hu/b/lpa-ugj-ao5-ptq

RÉSZVÉTELI DÍJ: ☒ Díjtalan

RÉSZTVEVŐK ELŐZETES REGISZTRÁCIÓJA: ONLINE - https://forms.gle/xUruL7Nf6daZeiA78

SZERVEZŐ: Széchenyi István Egyetem

KÖZREMŰKÖDŐ: GAK Nonprofit Kft

- - -

WiseFarmer projekt – Gazdálkodók generációinak összekapcsolása a digitális korban

A projekt közvetlen célja, hogy összekapcsolja a fiatalabb és az idősebb gazdálkodói generációkat egy olyan program keretében, ami a tudáscsere és a magas színvonalú tanulási lehetőségekhez való hozzáférés mellett támogatást és folyamatos együttműködést nyújt a kompetenciafejlesztés érdekében, egyrészt a digitális eszközök használatával, másrészt pedig a helyi ismeretekre alapozott, hosszú távon nélkülözhetetlen gazdálkodási gyakorlatok bemutatásával.

gazda_net7.jpgA projekt elsődleges célcsoportja a kistermelők és a családi gazdálkodók, akiknél a mezőgazdasági termelésben való személyes részvétel elkerülhetetlen, a készségek és szakképesítés jelenlegi szintje általában alacsony, mind az idősebb (hiányzó digitális ismeretek), mind pedig a fiatalabb (hiányzó tapasztalat és ismeretek a gazdálkodás gyakorlatában) gazdák esetében. Az idősebb gazdálkodók általában rendelkeznek olyan helyi ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek egy gazdaság sikeres működtetéséhez, míg a fiatalabb gazdák otthonosabban mozognak a digitális eszközök használatában, ugyanakkor esetükben gyakran hiányzik ezek mezőgazdasági célú felhasználása, mivel a helyi, akár hallgatólagos (tacit) tudás megszerzése jelentős időt vesz igénybe. A másodlagos célcsoport helyi szinten a mezőgazdasági szaktanácsadók, akik közvetlenül a gazdálkodókkal dolgoznak együtt és technikai segítséget nyújtanak a mezőgazdasági termelők számára. A szerepük a projektben a résztvevő gazdák sajátos igényei és problémái alapján felépülő tanulási folyamat elősegítése, támogatása.

A projekt a gazdálkodók összekapcsolása céljából egy innovatív, többszintű tanulási módszertant fejleszt, melynek alapja az egymástól tanulás (peer-to-peer). Ennek kiemelt szerepe van, mivel a gazdálkodók legfontosabb és legmegbízhatóbb információforrása a többi gazdálkodó - a tudás közös létrehozása lehetőséget ad a különböző generációk gazdái számára, hogy párokban tanuljanak. A saját gazdaságukra, térségükre jellemző, problémamegoldás-orientált gyakorlatok megoldása során egymást mentorálva küzdhetik le az akadályokat, fejleszthetik készségeiket, így a digitális eszközök használata sikeresen átvihető a helyi környezetbe, mivel összekapcsolódnak és illeszkednek a helyi gazdálkodói ismereteihez és igényeihez.

fw1.jpg

Tekintettel a helyi sajátosságok fontosságára, az együttműködés és a közös munka elengedhetetlen a teljes program során az igények felmérésétől a képzés kidolgozásán át annak megvalósításáig. Ennek megvalósításában játszanak kulcsszerepet az akkreditált szaktanácsadók, akik nap mint nap együtt dolgoznak és támogatják a gazdálkodókat, bizonyították feléjük megbízhatóságukat, tapasztalatukat, hozzáértésüket és a különböző érdekcsoportoktól való függetlenségüket. Ilyen módon a projekt pozitív hatást gyakorol a mezőgazdasági tudásrendszerekre, mivel ösztönzi a meglévő hálózatokat az informális tudáscserére.

A projekt eredményei bizonyíthatják a felvázolt megközelítés és a módszertan életképességét, mint az egyik lehetséges módszert a mezőgazdaság és a vidék kritikus kihívásainak leküzdésére. A tapasztalatok szélesebb stratégiai kontextusban felhasználhatók cselekvési tervek kidolgozására, és az olyan kérdések kezelésére, mint a gazdálkodási tevékenység - különösen a fiatalok körében tapasztalható – elhagyásának, a gazdaságok utódlási kérdései, a gazdálkodást újonnan elkezdők mezőgazdasági tevékenységbe történő bevonása, illetve a digitális innovációk kistermelők és a családi körében történő elterjesztése.

A projekt alapvetően öt fő tevékenységre épül:

 • regionális igényfelmérés és tudásértékelés a résztvevő országokban,
 • módszertan és tananyagok kidolgozása a tanulási programhoz, „matchmaking” technika kialakítása a mentorpárok kiválasztási folyamatához,
 • olyan együttműködési platform kialakítása, amelyen elérhetők a tananyagok és különböző, a képzést támogató funkciók, illetve amely összegyűjti a bevált gyakorlatokat, új (a régió szempontjából releváns) digitális eszközöket jelenít meg és támogatja a kommunikációs funkciókat, amelyek lehetővé teszik az ötletek és ismeretek folyamatos megosztását a mobil és asztali eszközök használatával,
 • a kifejlesztett kísérleti tanulási program tesztelése Szerbiában és Magyarországon,
 • a projekt eredményeinek széles körű megosztása több csatornán keresztül, a „WiseFarmer Inventárium” című digitális kézikönyv kiadása.


A projekt honlapja: https://www.wisefarmer.eu/

Kategória: 
Aktuális hírek
Futó projektek
Képzési hírek