RAMONES-PL projekt - a szakmai munka indítása

A szaktanácsadási kompetencia szótár fejlesztésével megkezdte szakmai munkáját a 2020. szeptemberétől induló RAMONES-PL (Rural Advisory Monitoring and Evaluation System linked to Precision Learning - Vidéki szaktanácsadási monitoring és értékelési rendszer a precíziós tanulással összekapcsolva) projekt.  
Gazda kérdőív kitöltése: https://forms.gle/7wL4h8VrgmTPFeb47
Szaktanácsadói segítséget, szaktanácsadási szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő gazdálkodók válaszait várjuk. 
A beküldés határideje: 2020. december 31.

A mezőgazdasági termelés és élelmiszer előállítás, a vidék fenntartható fejlesztése, a gazdálkodók versenyképes tevékenysége révén meghatározó az EU és a globális színtéren.  A sikeres gazdálkodási gyakorlathoz, az innovatív technológiák átvételéhez, a piaci és adminisztratív kihívások teljesítéséhez a kis csalási gazdaságok esetében a szaktanácsadási hálózatok jelentős feladatot töltenek be.

A projektünk célja a vidéki szaktanácsadási szolgáltatás megerősítése, színvonalának emelése egy olyan monitoring és értékelési rendszeren keresztül, amely - az alkalmazott szaktanácsadási ügykezelő információs rendszer használatával - egyidejűleg tudja szolgálni a célzott, személyre szabott „precíziós” szakképzési program kifejlesztését, és egy tanúsítási rendszer kialakítását.

A projekt tevékenységei kapcsolódnak az Erasmus+ program gyakorlati visszacsatolására, munkahelyen, munka közben történő tanulásra és innovatív digitális eszközök alkalmazására irányuló általánosabb prioritásokhoz. Mivel céljaink önmagukban is elsősorban a mérésre és nyomon követésre irányulnak, így azok teljesülése ugyancsak nagy pontossággal meghatározható.

A projekt eredményeképpen a résztvevők körében a tanácsadók kompetencia szintje és munkájának hitelessége nő, a közvetett résztvevői célcsoportban az ügyfelek jobb, ellenőrzött minőségű szolgáltatást kapnak, ezzel termelési, innovációs és forrás-felhasználási képességük és teljesítményük javul. A tanácsadók olyan tanúsítványban részesülnek, amely más EU tagállamban is elismertethető. 

Intézményi szinten olyan monitoring és értékelési rendszer kerül kialakításra és gyakorlati bevezetésre, amely nyomon követi a szolgáltatás minden lépését, folyamatosan fejleszti a nyújtásához kapcsolódó tudásbázist, és a visszacsatolást biztosít a precíziós tanuláshoz. A rendszer működése révén megvalósuló ellenőrzött minőségű szolgáltatáshoz rendelt tanúsítást a piacon védjegyként megjelenítve emeli az intézmény és munkatársai munkájának elismertségét.

Országos szinten a nemzeti szaktanácsadási rendszerekhez kapcsolódva a jó gyakorlat bemutatása révén javasolható, illetve várható a modell széles körben való terjesztése, átvétele, bevezetése.

A szaktanácsadók képességének fejlesztése, illetve a gazdák számára nyújtott jobb szolgáltatás révén közvetett módon a KAP támogatások sikeresebb felhasználása, innovatív technológiák bevezetése, alkalmazása, illetve hatékonyabb – költség és környezetkímélőbb, klíma tudatosabb gazdálkodási gyakorlatok alkalmazása remélhető.

Weboldal: ramones.eu

Időtartam: 2020. szeptember 1 - 2023. február 28.

A projekt  hat európai ország hét szervezetének partnerségében valósul meg:

  • GAK Oktató, Kutató és Innovációs Non Profit Közhasznú Kft (Koordinátor)
  • Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre, Szlovákia
  • Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e L'analisi Dell'economia Agraria, Olaszország
  • Fondacija Agro Centar Za Edukacija FACE, Észak Macedónia
  • Gazda Kontroll Kft., Magyarország
  • Latvijas Lauku Konsultaciju Un Izglitibas Centrs, Lettország
  • Srednja skola "Arboretum Opeka", Horvátország