nemzetközi csoport tanulmányúton a gak kft-nél

14 európai - holland, osztrák, angol, német, ír, horvát, bolgár, lengyel, svéd, román, francia, norvég és portugál– szervezet képviselőjéből álló delegáció utazott Magyarországra az ESZA Nonprofit Kft. szervezésében, hogy tanulmányozhassák az Európai Unió által támogatott hátrányos helyzetűek elhelyezkedését segítő projektek megvalósítása során született hazai jó gyakorlatokat.

A szakemberek között volt társadalomkutató, egyetemi tanársegéd, pszichológus, iskolavezető, projektmenedzser, oktatási referens, szakterületeik többek között élethosszig tartó tanulás, choaching, munkaerő-piaci programok: nők, fiatalok szakképzése, hátrányos helyzetűek, bevándorlók és fogyatékkal élők integrációja, hálózatépítés, kis- és középvállalkozások támogatása.

A tanulmányút során látogatást tettek több hazai szervezetnél, közöttük a GAK Nonprofit Közhasznú Kft-nél is, ahol Csapó Beatrix szakmai vezető a GAK Társadalmi Diverzitás Programjának munkájába adott betekintést. Lezárult munkaerő piaci programjaink közül ismertette a 2011-ben zárult „Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére” című projektet, melynek keretében létrejött a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Ezután a 2012-ben zárult Befogadó Munkahely Programot, és az ez év áprilisában véget ért Munka-Család Egyensúly programot, valamint azok eredményeit mutatta be.

A szakemberek visszajelzéseiből kitűnt, hogy a projektek során képzésben résztvevők közül a korábban megismert magyarországi hasonló projektek eredményeihez képest magasnak mondható az elhelyezkedési arány. A kisebb léptékű és a helyi erőforrásokra támaszkodó projektek sokaknak teremtettek esélyt a munkaerő piacra való belépésre.

Kategória: 
Aktuális hírek