RAMONES-PL Projekt

Vidéki szaktanácsadási monitoring és értékelési rendszer a precíziós tanulással összekapcsolva

Projekt azonosító:  020-1-HU01-KA202-078738

Felhívás: Erasmus+ Call 2020 1. forduló KA2, Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében,  KA202 - Stratégiai partnerségek a szakoktatás és szakképzés területén

Időtartam: 2020. szeptember 1 - 2023. február 28.

Weboldal: https://www.ramones.eu/hu/

Projektünk célja a vidéki szaktanácsadási szolgáltatás megerősítése, színvonalának emelése egy olyan monitoring és értékelési rendszeren keresztül, amely - az alkalmazott szaktanácsadási ügykezelő információs rendszer használatával - egyidejűleg tudja szolgálni a célzott, személyre szabott „precíziós” szakképzési program kifejlesztését, és egy tanúsítási rendszer kialakítását.

A precízió fogalma nem ismeretlen a mezőgazdaságban, elég ha csak a termesztéstechnológia kapcsán a digitális eszközök alkalmazására, a precíziós gazdálkodásra gondolunk. Projektünk keretében mi azt szeretnénk azonban bemutatni, hogy a megközelítés a tudásátadásban is relevánsan és sikeresen alkalmazható, a szolgáltatók és ügyfeleik oldalán egyaránt. A tanulási tevékenység célja a kompetenciák fejlesztése kifejezetten azokon a területeken, ahol elsődleges fókuszcsoportunk, a vidéki szaktanácsadók nem, vagy nem kellő mértékben rendelkeznek  a megfelelő képességekkel. A tanulási program eredményeitől a munkavégzés minőségének javulását várjuk, amelyre alapozva a tanúsítási rendszer bevezetését tervezzük.

A projekt tevékenységek végrehajtása során a partnerség hat, egymásra épülő eredményt dolgoz ki. Az első termék egy kompetencia-szótár lesz, amely azonosítja a fő üzleti folyamatokat, kompetenciákat, kategóriákat, mutatókat és a tanácsadói tevékenységre jellemző adatforrásokat. A RAMONES-PL módszertana leírja a folyamatok menetét és a szolgáltatás nyomon követésének, értékelésének és a precíziós tanulásnak a főbb összetevőit. A harmadik lépésben létrehozzuk az adatkezelés információs rendszerét. A következő szakaszban a tanulási programot munkaalapú környezetben hajtjuk végre, 3 országban 24 szaktanácsadó és közel 300 szolgáltatás igénybevevő ügyfél részvételével. Ezzel párhuzamosan zajlanak majd a tanúsítással kapcsolatos tevékenységek, amelyek a projekt koncepciójának megfelelően egy saját, piacorientált minőségbiztosítási rendszer kidolgozását és a nemzetközi szabvány szerinti tanúsítás előkészítését tartalmazzák. A záró munkaszakaszban az eredmények hatékony megosztása és terjesztése érdekében a projekt tevékenységeket és termékeket összefoglaló útmutató (kézikönyv) kerül kiadásra.

Munkatervünk szerint a hagyományos adatgyűjtési technikák mellett újszerű módszereket is tervezünk alkalmazni, korszerű (digitális, online) szolgáltatás nyomonkövetési, monitorozási rendszer segítségével, amely a megnövekedett adatmennyiség és -minőség tekintetében támogatja a részletesebb információgyűjtést, közvetlenül a terepi szintről (ahol a szolgáltatás nyújtása ténylegesen zajlik).

Fő célcsoportjaink: 1) a „terepi” mezőgazdasági szaktanácsadók (akik az ügyfeleik mindennapi gyakorlatból fakadó aktuális problémáinak megoldásához nyújtanak segítséget és innovatív módszereket vezetnek be), 2) a szaktanácsadók munkáját koordináló és a teljes folyamatért felelős szolgáltató szervezetek, valamint másodlagos csoportként 3) a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek, elsősorban a gazdálkodók és a vidéki vállalkozók.

A projekt módszertana az FAO (ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) és a GFRAS (Vidéki Tanácsadó Szolgálatok Globális Fóruma) által kidolgozott legújabb szakmai iránymutatásokra, szakpolitikai ajánlásokra, valamint a témában végzett egyéb kutatási eredményekre és módszerekre alapul. Az innovatív elemek a munkaalapú, precíz, személyre szabott megközelítéshez, valamint az IKT-k fejlett használatához kapcsolódnak, a digitális platform használat és egyéb eszközök révén. A projekt tevékenységei illeszkednek az Erasmus+ program gyakorlati visszacsatolására, munkahelyen, munka közben történő tanulásra és innovatív digitális eszközök alkalmazására irányuló általánosabb prioritásaihoz.

A projekt eredményeképpen a résztvevők körében a tanácsadók kompetencia szintje és munkájának hitelessége nő, a közvetett résztvevői célcsoportban az ügyfelek jobb, ellenőrzöttebb minőségű szolgáltatásban részesülnek, ezzel termelési, innovációs és forrás-felhasználási képességük, teljesítményük javul. Intézményi szinten olyan monitoring és értékelési rendszer kerül kialakításra és gyakorlati bevezetésre, amely nyomon követi a szolgáltatás minden lépését, folyamatosan fejleszti a nyújtásához kapcsolódó tudásbázist, és visszacsatolást biztosít a precíziós tanuláshoz. A rendszer működése révén megvalósuló ellenőrzött minőségű szolgáltatáshoz rendelt tanúsítást a piacon védjegyként megjelenítve emeli az intézmény és munkatársai munkájának elismertségét.

Országos szinten a nemzeti szaktanácsadási rendszerekhez kapcsolódva a jó gyakorlatok bemutatása révén javasolható, illetve várható a modell szélesebb körben való terjesztése, átvétele, bevezetése. A szaktanácsadók képességének fejlesztése, illetve a gazdák számára nyújtott jobb szolgáltatás révén közvetett módon a KAP támogatások sikeresebb felhasználása, innovatív technológiák bevezetése, valamint hatékonyabb, költség és környezetkímélőbb, klíma tudatosabb gazdálkodási gyakorlatok alkalmazása remélhető.

A projekt  hat európai ország hét szervezetének partnerségében valósul meg:

  1. GAK Oktató, Kutató és Innovációs Non Profit Közhasznú Kft (Koordinátor)
  2. Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre, Szlovákia
  3. Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e L'analisi Dell'economia Agraria, Olaszország
  4. Fondacija Agro Centar Za Edukacija FACE, Észak Macedónia
  5. Gazda Kontroll Kft., Magyarország
  6. Latvijas Lauku Konsultaciju Un Izglitibas Centrs, Lettország
  7. Srednja skola "Arboretum Opeka", Horvátország

Költségvetés: 360.433€