Mező- és erdőgazdasági munkát végző légijármű-vezetők kötelező továbbképzése

A hatályos jogszabályoknak megfelelően idén is megszerveztük a mező- és erdőgazdasági munkát végző légijármű-vezetők kötelező továbbképzését. A személyes jelenlétet igénylő képzés 2019. november 4. és 7. között valósult meg Gödöllőn.
A vonatkozó rendelet értelmében Magyarországon mezőgazdasági repülést csak az a személy végezhet, aki légi-mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró hivatal öt évre adja ki. Annak megújítása érdekében az engedéllyel rendelkezők ötévenként szakmai továbbképzésen kötelesek részt venni.
A továbbképzés vizsgával zárult, a továbbképzésen részt vett, majd eredményes vizsgát tett szakemberek részére tanúsítványt állítottunk ki, melynek birtokában kérelmezhető, hogy a megyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi osztálya újabb öt évre meghosszabbítsa az engedély (az úgynevezett Légi Mezőgazdasági Bizonyítvány „Kékkönyv”)  hatályát.
A 2019. évi képzési program szervezésében társaságunk együttműködött a Mezőgazdasági Repülők Érdekvédelmi Szövetségével (MERÉSZ), a tematika az Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának jóváhagyásával került kialakításra. A tanfolyam során a mező- és erdőgazdasági munkát végző légi jármű-vezetők előadások formájában kaptak átfogó képet a számukra fontos szakmai ismeretekről.

Kapcsolódó jogszabály: a mező és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005 (V. 16.) számú FVM-GKM-KvVM együttes rendelet
 
Kategória: 
Képzési hírek