AgriTeach 4.0 projekt rövid bemutatása


A projekt keretében mezőgazdasági szaktanárok  és - 2. lépésben  - szaktanácsadók számára fejlesztünk tananyagot a legkorszerűbb információs kommunikációs technológiai (IKT) eszközök mezőgazdasági használata, illetve az ahhoz kapcsolódó ismeretek átadásának módszertana témakörében. A projekt célja, hogy segítse a mezőgazdasági szakközépiskolában oktató szaktanárokat módszereik megújításában azáltal, hogy ingyenes “Teachers for Farming 4.0” online kurzusokat biztosítunk a távoktatás pedagógiai modellje alapján. A projekt integrálja két sikeres Leonardo program (Tenegen and MOBIVET 2.0) távoktatási módszertanát, a tanuló központú módszerek megújításaival. Az LdV projektek által alkalmazott tanulási környezet és a tanítási modellek összhangban vannak az ET 2020 keretrendszer pedagógiai innovációival, ami a 21. század által megkövetelt tanulói készségeket, kreativitást és digitális vállalkozást helyezi előtérbe.
 

A projekt tervezett kimenetei

  1. Szükségletelemzés, összehasonlító tanulmányok a szaktanárok szükségleteinek meghatározására
  2. Sztenderd e-mezőgazdasági kompetencia keretrendszer kialakítása a munkavállalók és az agrárinformatikai eszközöket alkalmazók számára az EU EQF, ECVET, e-Competence Framework szabványok alapján.
  3. Tananyag kialakítása CAPDM módszer alapján.
  4. A tananyag tartalma három modulban
  1. Az oktatás módszertanának újragondolása
  • Tanítás a 21. században, haladó technológia révén megújított oktatás eszközei és módszerei
  • Nyitott oktatás,  élethosszig tartó tanulás a tudásmegosztó, globálisan összekötött világban
  • Kreatív osztályterem és Felcserélt osztályterem modellek
  1. Az e-mezőgazdaság európai stratégiái és kezdeményezései
  2. A Farming 4.0 koncepciója és digitális rendszere

Okos mezőgazdaság, farm menedzsment rendszerek, big data elemzés, döntéstámogatás, precíziós gazdálkodás, GIS applikációk, robotika és automatizálás, összekapcsolt mezőgazdasági hálózatok, nyomonkövetési rendszerek, kockázat menedzsment, előrejelzések e-kormányzati szolgáltatások, tudásmegosztó hálózatok, stb.