józsefmajor tanüzem

Küldetés, célkitűzések:
A gazdaság kialakításakor abból indultunk ki, hogy a magyar mezőgazdaság agrárstruktúrájára a korábbi nagyüzemi rendszertől eltérően a vegyes szerkezet lesz jellemző. Ebben jelentős szerepet fognak játszani a különböző tulajdonú, közepes méretű gazdaságok, ezek között a vállalkozói- és a családi üzemek. Az üzemgazdaságtan fontos feladata a megfelelő üzemi modellek kidolgozása és bemutatása, az új gazdálkodási kultúra elterjesztése. Mindemellett a fenntartható mezőgazdaság követelményeinek is eleget kell tenni, tehát olyan gazdálkodási rendszereket kell kialakítani, amelyek ökonómiailag és ökológiailag is képesek a hosszú távú működésre, a természeti erőforrások megóvása mellett. Mindezeket és az egyetemi oktatás, kutatás és szaktanácsadás szempontjait alapul véve a következő célokat tűztük ki:

  • a kis- és közepes méretű gazdaságok jövedelmező működtetéséhez szükséges gyakorlati szervezési és ökonómiai ismeretek megszerzésének lehetővé tétele,
  • gazdasági gyakorlatok és szemináriumok tartása az információ menedzsment, a számvitel, az üzemgazdasági kalkulációk, a tervezés és az ellenőrzés területén,
  • technológiai, munkaszervezési bemutatók és gyakorlati lehetőségek biztosítása a növénytermesztés, az állattenyésztés és a gépesítés területén,
  • ökonómiai és ökológiai információk rendelkezésre bocsátása diplomadolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok és PhD disszertációk készítéséhez,
  • a működés során keletkező információk felhasználása tananyagokhoz, oktatási esettanulmányokhoz,
  • a termelési folyamatok és ágazatok adatainak rögzítéséhez, irányításához szükséges eszközök és módszerek kifejlesztése, tesztelése,
  • a természeti erőforrásokat megóvó integrált mezőgazdaság gazdaságos kialakítása és megvalósítása,
  • továbbképző tanfolyamok tartása és szakmai bemutatók rendezése mezőgazdasági szakemberek és gazdálkodók részére.

Fontosabb erőforrások:
A gazdaság 270 hektár összterülettel, ezen belül 255 hektár szántóval rendelkezik. A terület közepén fekvő 5 hektáros majorban helyezkednek el a termelő épületek, építmények (100 férőhelyes tehénistálló, 100 férőhelyes borjú- és növendékistálló, raktárak és irodahelyiségek, gépszín, 2 db 600 m2-es szénatároló pajta, áthajtó siló, hígtrágya tároló), továbbá a gazda (az üzemvezető) családi háza. Összesen hét állandó dolgozó látja el a termelési feladatokat. A gazdaság gépállománya korszerű, mind a növénytermesztés, mind pedig az állattartás teljesen gépesített. A precíziós gazdálkodáshoz szükséges eszközök nagyrészt rendelkezésre állnak. A szarvasmarha állomány Holstein-fríz fajtájú egyedekből áll.
Termelő tevékenységek, termékek:
A szántóföld megközelítően 50 százalékán tömegtakarmányokat (silókukorica, lucerna, egynyári zöldtakarmányok, legelőfű) termel a gazdaság a szarvasmarha állomány szükségleteinek ellátására. A terület másik felén árunövények termesztése folyik (őszi búza, szemes kukorica, napraforgó, stb.). "Melléktermékként" lucernaszéna és lucernamag is értékesítésre kerül.
A gazdaság fő profilja a tejtermelés, évente 610-620 ezer liter extra minőségű tejet állít elő. A bikaborjakat 2-4 hetes korban értékesítik, az üszőborjak felnevelésre kerülnek a saját tenyészüsző állomány biztosítása, illetőleg tenyészállat értékesítés céljából.
Józsefmajor
Kontakt:
Levélcím: GAK Kft. SZIE Józsefmajori Tanüzem
2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.

 
A klímakárok csökkentése tarlóműveléssel és zöldtrágyázással:
Jelentes.pdf
KH_elemzes-technologiai_valtozatokra_Gyuricza.pdf